Sändning

Kontrollera hur en adress ska skrivas på kuvert och vilka beteckningar som ska finnas på adresskorten vid varutransport.

Paketeringsinstruktionerna ger information om t.ex. val av paketeringsmaterial och om försändelser som kräver specialhantering.


Utskrift av adresskort via Prinetti

Avtalskunder har möjlighet att använda utskriftsprogrammet Prinetti, som är planerat för utskrift av adresskort för inrikes och internationella försändelser.

Läs mer om Prinetti

Postningsanvisning för brevförsändelser

Postning enligt dessa anvisningar säkerställer att försändelserna går till rätt hanteringsprocess på Itella.

Postningsanvisning för brevförsändelser (pdf)

Närmare postningsanvisning för brevförsändelser (pdf)

Anvisningar för postning av värdeförsändelser

Genom att använda styrlappar enligt dessa anvisningar säkerställer du att försändelserna går till rätt hanteringsprocess på Itella.

Som värdeförsändelser behandlas i dessa anvisningar Assurerade försändelser, Rekommenderade brev, Brev med mottagningsbevis, Postförskottsbrev och Expressbrev. Dessa ska avskiljas tydligt från andra brevförsändelser eller från försändelsepartiet.

Anvisningar för postning av värdeförsändelser

Kuvert

Kuvert av standardstorlek är snabba att posta och förmånliga. Standardkuvert ger många fördelar, du sparar i t.ex. tryck- och postkostnader.

Se standardstorlekar

Snabblänkar